Kültür & SanatTeknoloji

Popüler Kültür Nedir? Televizyon Popüler Kültürü Besler Mi?

0

Popüler Kültür ve Popüler Kültüre Yaklaşımlar

Popüler Kültür kavramı üretkenlik ve benzeri süreçlerin endüstriyel bir yaklaşımla ideolojik bir boyuta taşınmasıyla oluşan kavramdır. Popüler kültür hem halk arasında kabul edilmiş hem de genel olarak kitlelere hitap eden unsurlardır. Popüler kültür; Özellikle medya yoluyla yayılan, içinde oluştuğu toplumun kültürel unsurlarını içeren; modadan yemek adetlerine, eğlenceden sanata birçok alanda kendini gösterebilen, bir toplumun en zengin üretim alanı olan kültürdür. Bir toplumda yaygın olarak paylaşılan, iletişim, müzik sanat ve medya yoluyla yayılan; kültürel değerler, inançlar ve düşünceler bütünüdür. (Medya ve Popüler Kültür, Geçer 2015: 32)

Popüler kültür özellikle yeni medya teknolojilerinin gelişimi ve WEB 2.0 ile gelen sosyal medya ağlarının etkisiyle çok yoğun bir tempoda artış göstermiş popüler kültür unsuru olan her şey sosyal medya sayesinde çok daha hızlı yayılmaya başlamıştır. Ancak sosyal medya öncesinde bu işlevi yürüten ise televizyondur.

Popüler kültüre karşı en temel yaklaşımlardan biri; popüler kültür ve kitle kültürünü aynı şey olarak görenlerdir. Bu yaklaşıma sahip kişiler alçak ve yüksek kültür mantığıyla inceleme gerçekleştirirler. Yaklaşıma göre popüler kültür, toplum için risk oluşturmaktadır. Bir diğer yaklaşımda ise popüler kültür demokratikleşme, çoğulculuk ve bireysel özgürlük olarak ele alınmaktadır. Bu yaklaşımda popüler kültür ana akımdan ayrı, demokrasi nimeti olarak görülmektedir. Bir diğer yaklaşımda ise popüler kültür özgürlük gibi görünse de, egemen kültürün yönlendirmesiyle oluşturulduğu ve toplum üzerinde kullanıldığından bahsedilmektedir. Mc Donald’ın yaklaşımına göre ise popüler kültür, ani duygusal ve sahte zevkler yaratır ve toplumun geneline işlediği için sınıf farkını kaldırdığını söyler.

Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür İlişkisi

Baskın görüşlere göre kitle iletişim araçları güçlü etkiler meydana getirmektedir. Kitle iletişim araçları bu gücünü kitlelerin toplumsal özellik kazanması ve propagandaya açık olmasıyla açıklanmaktadır. Medya araçları, kanaat ve tutumların yanı sıra kamuoyunda gündemi yaratmak ve yarattıkları gündemle ilgili tüm toplumu etkisi altına almak üzerine çalışma yürütecek güce sahiptir. Medya kurumları ve araçlarının her şeyi yansıtmaları mümkün olmadığından egemen gücün istedikleri şeyleri seçerek yorumlarlar ve algılatmak istedikleri gibi aktarırlar. Bu kişilere eşik bekçileri denir. Medyada eşik bekçileri popüler olmasını istedikleri şeyi öne sürerek, sürekli şekilde yayımlar ve toplumda bunun yer etmesini sağlarlar. Eşik bekçilerinin hizmet ettikleri üst kurumlar yönlendiricidir.

Kitle iletişim araçları, toplumlar üzerinde dünyadan ve ülkenin kamuoyundan bilgi aktarma özelliğiyle birlikte kitleleri kendine muhtaç ve ihtiyaç unsuru haline getirmektedir. Kitle iletişim araçlarının özellikle de televizyonun popüler kültür unsurlarını yaşatarak aktarması, etkisini arttırıcıdır.

Televizyon ve Popüler Kültür İlişkisi

Televizyon yayıncılığı dünyada ve Türkiye’de önemli dönüşümlerin olduğu anlarda ortaya çıkmış ve bu dönüşümleri yönlendirir olmuştur. Türkiye’de özel televizyonların hızla gelişmesi, demokrasi, siyaset, bürokrasi ve popüler kültürün oluşup yayılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte televizyonun yönlendirmesiyle birlikte, bazı grupların kanaatleri ve tutumları üzerinde değişkenlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca kapitalist tüketim kültürünün devamlılığının sağlanması için başvurular mecraların en etkilisi televizyon olmuştur.

Televizyon eğlence amaçlı kullanılan bir araç olduğu için, kitleler televizyondan vazgeçememektedir. Televizyoncular da bunu bildiğinden komedi ve mizah adı altında popüler kültürü geliştirmeye ve yaymaya devam etmektedir.

Genel Değerlendirme ve Bakış Açısı

Televizyon yayın hayatına başladığı yıllardan itibaren popüler kültür unsurlarını üzerinde taşıyan ve topluma empoze eden bir araç olmuştur. Viral olan ya da viral olması istenen herhangi bir unsura bir dizide yer verilmesi, bir programda bahsedilmesi ya da reklamlarda kullanılması, o unsurun popüler kültür yolunda emin adımlar attığını hatta popüler kültüre dönüştüğünü bizlere göstermektedir. Ancak televizyon özellikle 2010 yılında başlayan ve 2015’de patlama yaşayan sosyal medya ile birlikte bu etkisini kaybetmese bile, etkinin düştüğünü gözlemek mümkündür. Çünkü televizyonculuk sosyal medyaya göre çok daha atıl yapıda bir iletişim organıdır. Örneğin bir haberin gün içinde herhangi bir saatte televizyonda yayımlanması mümkün değilken (haber kuşaklarının olduğu saatlerde yayın yapılmaktadır) sosyal medya üzerinden saat fark etmeksizin bu yayılma gerçekleşmektedir. Şuan da popüler kültür unsuru ürünler genellikle mikro şöhretler tarafından ortaya çıkartıldığından, televizyondan önce sosyal ağlardan yayılmaktadır. Yukarda da bahsettiğim üzere televizyon etkisini kaybetmese bile, hız olarak önemli olan yerini sosyal medyaya kaptırmaktadır. Popüler kültür kendini sosyal medyada var etmeye başlamıştır. Çünkü halk, televizyondan çok sosyal medya takibine geçmiştir. Özellikle dijital yerliler için bunu söylemek mümkündür ve popüler kültür unsurları en çok dijital yerli jenerasyonunu etkilemektedir.

M. Efe Anğın

İçindeki Sen’e Bir Özür Ve Bir Mektup

Previous article

Başından Kalkamayacağınız 5 Mobil Oyun Önerisi

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Login/Sign up